’’ Banka kanalının Türk sigorta pazarına yeni bir soluk kazandırdığını görüyoruz ‘’

Banka kanalının Türk sigorta pazarına yeni bir soluk kazandırdığını görüyoruz

SBN Sigorta Genel Müdürü Recep Duray; “Hizmet kalitemizi en üst düzeyde tutarak hem bankaya hem de müşteriye doğru ürün ve kaliteli hizmet ile ulaşmaya çalışıyoruz. Basit, kolay anlaşılabilir, eksiksiz teminat içeren ürünler geliştirerek bankacılık ürünleri ile uyumlu ürün çeşitliliğini müşterilerimize sunuyoruz.”

Banka kanalının Türk sigorta pazarına yeni bir soluk kazandırdığını görüyoruz

Sigorta sektörünün 2018 yılı ilk çeyrek sonuçlarını sektör genelinde ve SBN Sigorta özelinde nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sektör 2018 ilk çeyrekte 940 milyon 413 bin TL’si hayat dışı olmak üzere toplam 1 milyar 438 milyon TL teknik kâr elde etti. Geçen yıla göre üretim yüzde 18 oranında arttı. Geçen yıl sürekli gündemimizde olan trafik sigortalarında ilk çeyrekte teknik zarar oluştu, trafikte hasar prim oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84’den yüzde 91’e yükseldi, kaskoda da küçük bir artış görüyoruz.

“Bankanın müşteri portföyü, çapraz satışa imkan sağlayan uygun ürünlerin satışını kolaylaştırmaktadır”

SBN Sigorta’ya gelirsek; karlı ürünler ile belirlediğimiz alanlarda büyümeye devam ediyoruz. 2018’in ilk çeyreğinde de karlılığımızı koruyarak sektörün yüzde 75 üzerinde büyüdük.

2018 yılında sigorta sektöründe öne çıkması muhtemel ve müşteriler tarafından cazip bulunabilecek branşlar sizce hangileri olacak?

Teknolojinin ivmelenmesiyle birlikte sigortacılıkta da yeni riskler ortaya çıkıyor. Siber risk sigortaları dünyada 5 milyar dolarlık bir pazara ulaştı. Fikri mülkiyet, veri tabanları, dijital ağlar/platformlar, maddi olmayan, duran varlıklar ve global ısınma yeni riskler. İklim bağlantılı hasarlar geçen yıl dünyada 300 milyar dolardı. Ülkemizde geçen yıl Temmuz ayında İstanbul'da yaşanan sel ve dolu hasarı 650 milyon lirayı buldu. Bunun yüzde 80-90'ı araçlarda meydana geldi. Bunların hepsi sigortalanabilir değer olarak karşımızda.

2018 yılında da devletin önemli ölçüde desteklediği, sorumluluk, tarım sigortaları ve tamamlayıcı sağlık sigortalarının ilk bakışta büyümeye önemli ölçüde etki edecek branşlar olacağını öngörüyorum. Son dönemde seyahat sağlık sigortaları da ihtiyaca yönelik teminatların zenginleştirilmesi ile müşteriler için cazip hale getirildi.

Yangın, konut, DASK gibi her daim göz önünde olan branşların dışında, özellikle belirttiğim bu branşlarda daha fazla büyüme olanakları olduğunu düşünüyorum.

SBN Sigorta’nın dağıtım kanalı yapılanması içerisinde bankasüransın önemi nedir? Üretiminizdeki banka kanalı payı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Hizmet kalitemizi en üst düzeyde tutarak hem bankaya hem de müşteriye doğru ürün ve kaliteli hizmet ile ulaşmaya çalışıyoruz. Basit, kolay anlaşılabilir, eksiksiz teminat içeren ürünler geliştirerek bankacılık ürünleri ile uyumlu ürün çeşitliliğini müşterilerimize sunuyoruz. İş süreçlerimizi ise teknolojik ve regülatif gelişmelere paralel olarak hem müşteri hem de banka için süreçleri kolaylaştıracak şekilde organize ettik.

“Bölge sorumlularımızın şubelere verdiği destek yanında, genel müdürlüğümüzde oluşturduğumuz bankaüsrans operasyon ekibi ile güzel işler çıkarttık”

Bunu takip edebilecekleri altyapı ile ilgili banka ile ortak süreci geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Müşteri sınıfına göre, müşteri ihtiyacına göre geliştirdiğimiz ürünlerimiz ve müşteriyi merkezine alan hizmet kalitemiz ile çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Üretimimizin yüzde 45’e yaklaşan kısmı bankasürans dağıtım kanalımızdan.

Grup şirketi olmamızın avantajını da kullanarak Şekerbank ve SBN Sigorta’nın deneyimli ekipleri, kısa sürede işbirliklerini arttırarak, mükemmel bir birliktelik oluşturdular ve sektörde gözlemlenen başarılara imza atmaya başladılar. Bir diğer stratejimiz de bu büyük sinerjinin operasyonel verimlilik açısından da desteklenmesi gerekliliğiydi. Operasyonel süreçlerimizi oldukça sadeleştirdik, bu da hem iç hem dış müşteri memnuniyetimizi oldukça artırdı. Bölge sorumlularımızın şubelere verdiği destek yanında, genel müdürlüğümüzde oluşturduğumuz bankaüsrans operasyon ekibi ile güzel işler çıkarttık.

Gelişen teknolojilerin banka sigortacılığına nasıl yansıyacağını öngörüyorsunuz?

Teknolojik gelişmeler sayesinde banka sigortacılığında da pek çok konuda ilerleme yaşanıyor. Gün geçtikçe teknolojinin artan bir şekilde insan hayatına girmesi ile, bankacılık sektöründe oluşan rekabet ortamında müşterilere daha çok seçenek imkanı veriliyor. Buna paralel olarak müşteri profili de değişiyor. Daha bilinçli olan müşteri, daha iyi servisi ve çeşitli ürünü daha da hesaplı almak istiyor, bu durum bankaların pazarlama tekniklerini geliştirmelerini ve çeşitli alternatifleri sunmalarını zorunlu hale getiriyor.

Birçok sektörde önemli bir satış kanalı olan internetin, sigorta satışında da aktif olarak kullanılması, özellikle orta ve uzun vadede büyümeye olumlu katkı sağlayacak. Teknolojideki gelişmeler sayesinde geleneksel müşteri profili; farklı kanalları aynı anda kullanan, dijital ortamdan araştırma yapan, fiyat karşılaştırması yaparak istediği ürünü istediği yerden satın alan müşteri profiline dönüşüyor. Günümüzde teknoloji odaklı kuşağın artık satış kanalı olarak dijital mecraları yoğunlukla kullanmaya başladığını görüyoruz. Bu müşteri profilini yakalamak isteyen sigorta sektörünün de satın alma süreçleri ve sonrası hizmetler için dijital kanallarını iyileştirme konusunda yoğun bir yatırım sürecine girdiğini söyleyebiliriz. SBN Sigorta olarak bizim de bu alandaki proje ve yatırımlarımız devam ediyor. Bu anlamda sigorta sektörünün geleceğini oldukça olumlu görüyoruz. Elementer sigortacılıkta banka kanalının daha aktif kullanılması ve payının artırılması sigorta sektörüne ne gibi avantajlar sağlayabilir? Sizce şirketler bu alanda ne gibi çalışmalar yapabilir?

Bankanın müşteri portföyü, çapraz satışa imkan sağlayan uygun ürünlerin satışını kolaylaştırmaktadır. Biz hemen hemen tüm projelerimizi banka kanalımızla ortak geliştiriyoruz. Şekerbank için ürün ve müşteri segmentasyonlarına uygun, KOBİ, tarım, işletme müşterilerine özel projeler geliştiriyor, ürün gamındaki eksiklikleri tamamlıyoruz.

“Teknolojik gelişmeler sayesinde banka sigortacılığında da pek çok konuda ilerleme yaşanıyor”

Bankacılık ürünleri ile bağlantılı satılan ürünlere ilave, bireylerin yaşamları boyunca karşı karşıya kalabilecekleri finansal riskleri güvence altına alan ve bankacılık ürünlerinden bağımsız olarak konumlandırılan kritik hastalık, eğitim, işsizlik, ferdi kaza gibi ürünlerin daha iyi tanıtılmasına ihtiyaç olduğu düşünüyoruz, biz Şekerbank ile yaptığımız çalışmalarda bu tip ürünleri yaygın hale getirebildik.

SBN Sigorta banka sigortacılığında başarılı şirketlerden biri; banka sigortacılığında başarılı olmak için neler yapılması gerekiyor? Bu alanda müşterilere sunulan ürün alternatiflerinin önemli olduğunu düşünüyor musunuz?

SBN Sigorta olarak banka sigortacılığındaki üretimimizle sektör üzerinde büyüme gösteriyoruz. Bankasürans konusunda diğer şirketlerden ayrıştığımızı düşünüyoruz ve bunu rakamlarla da ortaya koyuyoruz.

Banka kanalının son 5 yıllık verilerine baktığımızda, potansiyelinin düzenli olarak arttığını, penetrasyon oranıyla Türk sigorta pazarına yeni bir soluk kazandırdığını görüyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi Şekerbank’la son derece uyumlu bir çalışma içindeyiz. Karşımızdakinin neye ihtiyacı olduğunu iyi tespit ederek ürünler geliştiriyor ve satışına da yardımcı oluyoruz.

SBN Sigorta olarak iş ortaklığı yaptığınız bankalarla çalışma stratejilerinizi nasıl belirliyorsunuz? Banka kanalından satışına odaklandığınız ürünler hangileri?

Bankasürans çalışmalarımızı Şekerbank ile yürütüyoruz ve iş ortağımızı çok iyi tanımaya çalışan bir partneriz. Tüm iş yapış biçimlerimizi ana iş ortağımız olan Şekerbank'la uyumlu hale getirdik. Bu işbirliğinin sürdürülebilir olması ve büyümenin geçmiş dönemlerde olması buna bağlı. KOBİ, tarım, işletme müşterilerine özel projeler geliştiriyoruz. Hemen her projemizi banka kanalımızla ortak geliştiriyoruz. Yeni müşteri ihtiyaçlarına yönelik hazırladığımız ürünleri, düzenli olarak çıkarıyoruz.

SBN Sigorta’nın 2018 yılı hedef ve stratejilerini bizimle paylaşır mısınız?

Dijitalin, maliyetleri ve zamanı etkili şekilde yönetme avantajı tüm sektör oyuncuları için vazgeçilmez bir unsura dönüşmüş durumda. Yeni nesil sigortacılıkta kazananı teknoloji belirleyecek. Önümüzdeki dönemlerde ürünlerimizi, dijital kanallardan müşterilerimize doğrudan sunmayı hedefliyoruz.

Bankasüransın gelişimi için müşteri odaklı yaklaşım ve dijitalleşme çok önemli. İş ortağımız Şekerbank için geliştirdiğimiz ürünler ile müşterilerinin tüm ihtiyaçları için çözüm üretiyoruz.